Camping gesloten tot 10 mei

Update Covid-19

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft in de avond van 1 april concretere maatregelen voor het toerisme bekendgemaakt. Deze hebben, naast beperking van de verspreiding van het coronavirus, als belangrijkste doel om overbelasting van de zorgvoorzieningen in Zuid-Holland te voorkomen. Kort samengevat is toeristisch overnachten met ingang van vrijdag 3 april om 12:00 uur niet meer toegestaan. De verwachting is dat dit in elk geval tot 10 mei zal duren. De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het besluit uiterlijk 10 mei opnieuw beoordeeld wordt. Korter of langer is niet uitgesloten, maar op de exacte periode is eigenlijk geen zicht.

Vast staat dat de camping moeten sluiten en dat wij tot 10 mei hoogstwaarschijnlijk geen gasten kunnen ontvangen. Wij zien ons nu voor een moeilijke beslissing gesteld. Met name de grote onduidelijkheid over de precieze duur van de sluiting maakt het moeilijk om bij voorbaat al een voor iedereen bevredigende oplossing te kunnen bieden. Wel zien wij ons genoodzaakt om de tegemoetkoming, zoals wij deze eerder op onze website hebben vermeld, nu iets te verruimen. Hierbij hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd een afweging te maken tussen coulance naar onze gasten toe, en de mogelijkheid om ons bedrijf door deze crisis te loodsen.

Daarom willen wij onze gasten met een aankomstdatum voor 10 mei 2020 in geval van annulering op de volgende twee manieren tegemoetkomen:

  • Ofwel het volledige tot nu toe betaalde bedrag wordt omgezet in een tegoed, dat u later dit seizoen kunt gebruiken voor een andere boeking.
  • Ofwel u annuleert definitief en wij rekenen in afwijking van de onze voorwaarden 25% van het totaalbedrag als annuleringskosten (in plaats van 50%). Afhankelijk van het aantal annuleringen kan het zijn dat de daadwerkelijke terugbetaling iets langer op zich laat wachten in verband met de daarvoor benodigde financiering.

De gasten die al tegen 50% kosten geannuleerd hadden, kunnen de resterende 25% binnenkort op hun bankrekening terug verwachten.

Voor reserveringen van gasten die na 10 mei aankomen gelden vooralsnog de reguliere annuleringsvoorwaarden. Wel kunnen gasten met een aankomst tussen 10 mei en 1 juni ook gebruikmaken van de optie om de boeking te verschuiven naar een periode later dit jaar.

U als gast kunt niets aan deze situatie doen en daarom voelt het voor ons tegenstrijdig om bij een annulering toch kosten in rekening te brengen. Onze mogelijkheden zijn op dit moment echter ook maar beperkt, we zitten tenslotte in een toestand die niemand een paar weken geleden had kunnen voorzien. Dit is een situatie van overmacht, waarbij geen enkele verzekering dekking biedt en waarin ook de te verwachten steun vanuit de overheid beperkt is. De financiële klappen moeten wij zelf op zien te vangen, terwijl veel kosten voor het aankomende seizoen al gemaakt zijn en nog verder zullen doorlopen.

Los van de financiële kant van het verhaal, moeten we natuurlijk zorgen dat de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt wordt, en de zorg waar iedereen alles op alles zet om levens te redden moet niet onnodig belast worden. Wij menen dat wij in dat opzicht ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Voor u als gast, maar ook voor onze medewerkers en de lokale bevolking.

Vanzelfsprekend blijven we u op de hoogte houden van al het nieuws met betrekking tot uw boeking, algemene informatie die voor alle gasten van belang is zullen wij ook op onze website publiceren. Daarnaast verwijzen wij u voor meer informatie naar de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Gezien de grote hoeveelheid telefoontjes en e-mails die wij in de afgelopen week hebben ontvangen, kan ons antwoord wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.

Wij betreuren de huidige situatie en vooral ook het feit dat wij u hier pas zo laat over kunnen informeren. We vinden het zeer vervelend om dit ‘gastluwe’ in plaats van gastvrije beleid te moeten voeren, maar de volksgezondheid is op dit moment simpelweg het belangrijkst. We danken u voor alle steun en begrip die wij tot nu toe van u ervaren en wij hopen dat de maatregelen zo snel mogelijk weer kunnen versoepeld.

Wij wensen u en uw naasten nogmaals veel gezondheid toe en hopen u zo snel mogelijk en onder betere omstandigheden alsnog te kunnen begroeten.